REKRUTACJA 2024/2025

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BACHOWICACH

informuje o rekrutacji do przedszkola,

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

oraz klasy I szkoły podstawowej.

 

W załączeniu zarządzenie dyrektora, regulamin rekrutacji wraz z załącznikami, terminy rekrutacyjne, tabela punktacji oraz wzory dokumentów dla rodziców. Druki do pobrania na stronie internetowej www.zspbachowice.pl oraz w sekretariacie w godzinach pracy szkoły.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSP W BACHOWICACH - pobierz

REGULAMIN REKRUTACJI - pobierz

TABELA PUNKTACJI - pobierz

TERMINY REKRUTACYJNE - pobierz

 

PRZEDSZKOLE I ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

(rekrutacja od 4 marca do 22 marca 2024 r.)

 

Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci urodzonych w 2018 r., które uczęszczają do przedszkola:

ZAŁĄCZNIK NR 1a DEKLARACJA OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE - pobierz

Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które uczęszczają do przedszkola:

ZAŁĄCZNIK NR 1b DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - pobierz

Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci urodzonych w 2018 r., które nie uczęszczają do przedszkola:

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZGŁOSZENIE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE - pobierz

Dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają być przyjęte po raz pierwszy do przedszkola:

ZAŁĄCZNIK NR 3 WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3a OŚWIADCZENIE WIELODZIETNOŚĆ - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3b OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3c OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3d OŚWIADCZENIE RODZEŃSTWO - pobierz

Kserokopia rocznego zeznania podatkowego za 2023 r.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA I

(rekrutacja do kl. 1 od 2 kwietnia do 15 kwietnia 2024 r.)

 

ZAŁĄCZNIK NR 1SP ZGŁOSZENIE DO KLASY I UCZNIA Z OBWODU - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2SP WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECI 6-LETNICH - pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3SP WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY I DZIECKA SPOZA OBWODU - pobierz