• 28 sierpnia 2023 r. – spotkanie organizacyjne wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych, oddziałów „0”,

  • 4 września 2023 r. – spotkanie organizacyjne wychowawców z rodzicami dzieci klas I;

  • 13 września 2023 r. – zebrania informacyjno-organizacyjne dla rodziców klas I-VIII, spotkanie Zarządu RR z dyrekcją szkoły;

  • 18 października 2023 r. – konsultacje z nauczycielami – dzień otwarty;

  • 22 listopada 2023 r. – spotkanie ogólne z dyrektorem, pedagogizacja rodziców, informacja o postępach w nauce i zachowaniu – wywiadówka;

  • 13 grudnia 2023 r. – konsultacje z nauczycielami – dzień otwarty;

  • 31 stycznia 2024 r. – spotkanie ogólne z dyrektorem – podsumowanie pracy w I półroczu, informacja o postępach w nauce i zachowaniu – wywiadówka;

  • 20 marca 2024 r. – konsultacje z nauczycielami - dzień otwarty;

  • 17 kwietnia 2024 r. – konsultacje z nauczycielami - dzień otwarty;

  • 8 maja 2024 r. – informacja o postępach w nauce i zachowaniu – wywiadówka, konsultacje z nauczycielami przewidywane oceny niedostateczne.