20 listopada 2022 r. to wyjątkowy dzień – 34. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Co roku 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Rasizm jest niebezpieczny, odrażający brzydki. Panoszy się po całym świecie.

Rasizm to głęboko zakorzenione globalne zło.

Dotyczy wszystkich pokoleń i truje społeczeństwa.

Utrwala nierówności, ucisk i zjawisko marginalizowania ludzi (…).”

                                                                                  (Antonio Guterres)

21 marca, w naszej szkole, mali i duzi, na znak solidarności z osobami zmagającymi się z Zespołem Downa, ubrali KOLOROWE SKARPETY NIE DO PARY.

Mam niesamowite oczy, zaraźliwy śmiech

i zawsze wyczuję kiedy potrzebujesz się przytulić.

Mam także zespół Downa, który jest częścią mnie, ale mnie nie definiuje”.

                                                                                                 (autor nieznany)