WYNIKI III EDYCJI KONKURSU „POTYCZKI HISTORYCZNE” - ZADANIE 1 PDF Drukuj Email
piątek, 27 grudnia 2019 19:45

     Pierwsze praca konkursowa z „Potyczek historycznych” zostało wykonane i ocenione. Zadaniem uczestników konkursu było napisanie opowiadania umieszczonego w czasach panowania dynastii jagiellońskiej, a odpowiadającemu zasadom funkcjonowania państwa Jagiellonów, na podstawie obowiązującej literatury. Opowiadanie miało uwzględniać tradycję, kulturę i mentalność epoki.

Przy ocenie prac zostały uwzględnione następujące kryteria:

- zawartość merytoryczna,

- poprawność językowa i ortograficzna,
- pomysłowość i estetyka pracy.

Za zadanie można było uzyskać max. 20 punktów.

WYNIKI – ZADANIE I:

Łukasz Diprose – 20 pkt.

Radosław Smurzyński - 18 pkt.

Stanisław Dębski – 17 pkt.

Joanna Pióro – 17 pkt.

Martyna Bałys – 13 pkt.

Roksana Bartuś – 12 pkt