Kilka dni temu zakończyła się IX edycja Projektu Edukacyjnego „Czysta Małopolska”, organizowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przy wsparciu Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Nasza szkoła zyskała w tym roku aż 4 laureatów i 3 finalistów konkursu w następujących kategoriach:

 1. Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych „Ekologia jest super!”:

 • Zuzanna Ściera – LAUREAT – 2 miejsce - opiekun Anna Wiktor,

 • Nina Kajfasz – FINALISTA – 1 miejsce – opiekun Edyta Laskowska,

 • Martyna Dębska – FINALISTA – 2 miejsce – opiekun Edyta Laskowska,

 • Anna Karamańska – FINALISTA – 2 miejsce – opiekun Edyta Laskowska,

 

 1. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć tradycyjnych lub zdalnych dotyczących upowszechniania zachowań proekologicznych dla klas VII-VIII:

 • Pani Edyta Laskowska – LAUREAT – 2 miejsce,

 

 1. Konkurs na film lub podcast ukazujący działania w zakresie promocji zachowań proekologicznych w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2021/2022 – klasy I-IV:

 • KLASY I-IV – LAUREAT – 2 miejsce – opiekun: pani Łucja Kucia-Supron, pani Lucyna Maślana,

 

 1. Konkurs na film lub podcast ukazujący działania w zakresie promocji zachowań proekologicznych w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2021/2022:

 • KLASY V-VIII – LAUREAT – 2 miejsce – opiekun pani Edyta Laskowska,

Celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego, propagowanie tematyki ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży w życiu codziennym, poszerzenie zainteresowań problematyką ekologii i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie działalności ekologicznej w środowisku lokalnym.

Naszym Uczniom i Nauczycielom

z serca gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Więcej na:

https://kuratorium.krakow.pl/podsumowanie-ix-edycji-projektu-edukacyjnego-czysta-malopolska/