Patron to ktoś wyjątkowy. Ktoś, kogo podziwiamy i szanujemy. To osoba, której działalność jest wzorem i inspiracją dla innych. Nasza szkoła w Bachowicach ma od ćwierćwiecza swojego wyjątkowego Patrona, który jest bliski sercom rodaków i społeczności szkolnej.

Ksiądz prałat dr Franciszek Gołba to człowiek, który swoim innowacyjnym myśleniem wyprzedził epokę. Jego spuścizna inspiruje i wyznacza kierunek działań kolejnych pokoleń. Uczył jak żyć, motywował do działania, przekonywał, że „Słowa poruszają, lecz przykłady pociągają”. Skromny kapłan poświęcił się bez reszty służbie Bogu i ludziom w swej ukochanej wiosce.

Od początku września podejmowaliśmy wiele różnorodnych działań, by godnie uczcić nie tylko postać Patrona ale też tych, którzy ćwierć wieku temu zainicjowali i doprowadzili do skutku szlachetną inicjatywę nadania naszej szkole sztandaru i imienia ks. prałata dr. Franciszka Gołby. Efekt naszych poczynań mogliśmy zaprezentować w dniu jubileuszu (publikacja, pieczęć i znaczek pocztowy, pocztówka, wystawa, galeria, projekt, konkursy).

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach, gdzie w obecności sztandaru społeczność szkolna i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy świętej. Eucharystii przewodniczył i wygłosił pouczającą homilię ksiądz doktor Michał Kania. Przy ołtarzu modlił się również ksiądz proboszcz Jerzy Skórkiewicz. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie, a pięknym śpiewem uświetnił ją chór szkolny. Po Mszy nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy przed grobem księdza Franciszka Gołby.

Dalsze obchody miały miejsce w budynku szkoły, gdzie na głównym korytarzu można było obejrzeć wystawę poświęconą księdzu Gołbie i galerię zdjęć. Gala rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewania Hymnu państwowego. Dyrektor, pani Agnieszka Harmata powitała przybyłych gości. Byli wśród nich: pani Halina Cimer – Małopolska Wicekurator Oświaty, ksiądz Michał Kania – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, pani Lucyna Momot-Książek – Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół, która reprezentowała pana Mariusza Krystiana – Wójta Gminy Spytkowice, pan Marian Szewczyk – sołtys Bachowic, przedstawiciele radnych powiatowych i gminnych, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców z 1997 roku i obecnej, przedstawiciele organizacji lokalnych – Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Bachowice, OSP Bachowice i LKS Borowik oraz pani Ewa Cudzik – krewna księdza Franciszka Gołby. Byli z nami również nasi absolwenci, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor, okolicznościowe przemówienia wygłosili – pani Wicekurator Halina Cimer, emerytowana dyrektor szkoły – pani Małgorzata Balonek oraz pan Zenon Szewczyk – prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” Wadowice. List gratulacyjny w imieniu Wójta Gminy Spytkowice odczytała pani Lucyna Momot-Książek.

Uczniowie zaprezentowali zebranym wymowny spektakl, podczas którego scenki z życia księdza Gołby przeplatały się z pięknym śpiewem naszego chóru szkolnego, solistek – Melanii i Lenki oraz tańcami przygotowanymi przez najmłodszych – polonezem (w oryginalnych strojach sprzed 25 lat) i belgijką. Było to piękne połączenie tradycji ze współczesnością. Występ zakończył się piosenką „Biegnij przed siebie” w wykonaniu naszej absolwentki Anny Jasińskiej, podczas którego zatańczyła Maja Miarka.

Zaproszeni goście nie kryli wzruszenia i nie szczędzili słów uznania, gdyż dla wielu była to sentymentalna podróż. Po części artystycznej były słodkości dla młodszych i starszych – jubileuszowe lizaki i tort. Goście mogli wpisać się do pamiątkowej księgi.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia obchodów jubileuszu, a przede wszystkim:

- księdzu Michałowi Kani za Słowo Boże i Eucharystię,

- księdzu proboszczowi Jerzemu Skórkiewiczowi za liturgię Mszy świętej, sfinansowanie pamiątkowej pieczęci i zorganizowanie wystawy poświęconej księdzu Gołbie,

- panu Mariuszowi Krystianowi – Wójtowi Gminy Spytkowice za fundusze na wydanie okolicznościowej publikacji i objęcie jej patronatem honorowym,

- pani Joannie Dębskiej i pani Łucji Kuci-Supron za opracowanie publikacji, znaczka i kartki pocztowej, projektu tortu, projektu pieczęci, która przez rok będzie w użyciu w urzędzie pocztowym, projektu fotograficznego – efekt na korytarzu szkolnym, zdjęć do galerii,

- pani Małgorzacie Balonek i panu Kazimierzowi Dębskiemu za pomoc w przygotowaniu publikacji,

- pani Beacie Nowak za przygotowanie przedstawienia,

- paniom Alinie Gołba i Lucynie Maślanie za przygotowanie tańców,

- paniom Gabrieli Knapik i Kamili Kozioł-Ćwiertka za oprawę muzyczną Mszy świętej i występu,

- paniom Wandzie Pituch, Kindze Foldze, Joannie Migdał, Halinie Wójtowicz za wykonanie dekoracji i wystawy zdjęć,

- panu Grzegorzowi Dzidkowi za pomoc techniczną,

- paniom Magdalenie Balonek, Marzenie Chrapkiewicz, Wiolecie Foldze, Katarzynie Wiecheć, Agacie Fladze – za pomoc organizacyjną,

- absolwentce Ani Jasińskiej i wszystkim uczniom zaangażowanym w występ,

- pracownikom obsługi za przygotowanie dekoracji i poczęstunku oraz wszelką pomoc.

Dziękuję wszystkim, których tutaj nie wymieniłam, a w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszego święta. Wspólnie można wszystko, a społeczność szkoły po raz kolejny to udowodniła.

Agnieszka Harmata

Zdjęcia: Łucja Kucia-Supron

 

Polonez w wykonaniu dzieci z grupy „Słoneczka”:

https://youtu.be/HyZIWMRAUCw

 

Melania Boba śpiewa utwór Violetty Villas „Do Ciebie Mamo”:

https://youtu.be/kQkpgX-0suw

 

Lena Wadowska śpiewa utwór „Halleluja” Leonarda Cohena w tłumaczeniu Macieja Zembatego:

https://youtu.be/POBF5ySZ4lI

 

Anna Jasińska (absolwentka szkoły) śpiewa utwór Ani Wyszkoni „Biegnij przed siebie”. Tańczy uczennica klasy IV – Maja Miarka:

https://youtu.be/fE0oBXbi9qs

 

Taniec belgijka w wykonaniu uczniów klasy I a i I b:

https://youtu.be/R1EDZ3IOXB0

 

Sutanna” w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem pani Gabrieli Knapik i pani Kamili Kozioł-Ćwiertka:

https://youtu.be/CHO6nPYnVWE

 

Szkolna wersja utworu Ryszarda Rynkowskiego „Życie jest nowelą” w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem pani Gabrieli Knapik i pani Kamili Kozioł-Ćwiertka:

https://youtu.be/zEJp3xKlHr8