7 października uczniowie klas V-VIII spotkali się z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Naszym gościem był asp. sztab. Zbigniew Przybek. Głównym celem spotkania było omówienie tematu cyberprzemocy, hejtu oraz skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego oraz mądrego korzystania z zasobów sieci. Tematem pogadanki była również odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz zasady właściwego zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią.

Dodatkowym tematem spotkania były używki i substancje psychoaktywne, a dokładniej ich negatywny wpływ na organizm człowieka. Policjant uświadomił swoich młodych słuchaczy, że sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z poważnym ryzykiem dla zdrowia, ale i życia.

Katarzyna Wiecheć – pedagog szkolny