W tym roku szkolnym w klasach trzecich została wprowadzona innowacja programowo-metodyczna – „Kreatywne prace plastyczne”, która będzie realizowana od września do końca maja. Innowacja opiera się na prowadzeniu prawdziwie twórczych i niekonwencjonalnych działań plastycznych wspierających ogólny rozwój i kreatywność oraz postawy proekologiczne. W każdym miesiącu będziemy wybierać i realizować jedno zadanie spośród trzech wyznaczonych na dany miesiąc.

Wprowadzenie tej innowacji wyzwoli kreatywność i innowacyjność wszystkich uczestników projektu, wesprze ich harmonijny rozwój, zbuduje postawę proekologiczną oraz zaowocuje trwałą zmianą stylu edukacji plastycznej, przechodząc od szablonów, schematów i odtwórczości w kierunku oryginalnej i autentycznej dziecięcej twórczości plastycznej.

Kinga Folga

 Wanda Pituch