Czytelnictwo” zaczyna się od kołyski, na długo przed dniem, w którym dziecko zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe i zakorzeniają w kulturze, a jako pięknie zaprojektowane przedmioty umożliwiają pierwsze spotkanie ze sztuką. Przy mądrym wsparciu dorosłego literatura dziecięca staje się wspaniałym przewodnikiem pomagającym młodemu „czytelnikowi” odkrywać otaczający go świat, rozbudza jego wyobraźnię i inspiruje do twórczych praktyk.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w klasach drugich, realizowana była innowacja pedagogiczna „CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki” ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Projekt realizowany był od 1 października 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Realizując ostatni III moduł projektu, wybraliśmy  lekturę W. Cichonia „Cukierku, Ty Łobuzie”. Uzupełniliśmy i pokolorowaliśmy lekturniki. Uczniowie wykonali lapbooki związane z omawianą lekturą oraz wybraliśmy się, w piękny słoneczny dzień, na piknik pod chmurką, na którym nie zabrakło czytania książek i wspólnych opowiadań.

Na komputerach odnaleźliśmy w mieście zawodów, omawiany podczas zajęć zawód weterynarza. Później w grupach stworzyliśmy rysopis poszukiwanego zawodu oraz atrybuty. Nasza przygoda z lekturkami w tym roku szkolnym dobiegła końca.

Przez cały rok świetnie się bawiliśmy, czytając i omawiając lektury w ciekawy sposób. W ramach innowacji „CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki”, uczniowie poznali interesujące lektury. Uczestniczyli w pracach plastyczno-technicznych związanych z realizacją poszczególnych modułów. Otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające realizację poszczególnych modułów oraz końcowy certyfikat ukończenia projektu.

Podsumowując cały projekt, warto przytoczyć słowa poetki i laureatki Nagrody Nobla, Wisławy Szymborskiej, że: „Czytanie książek – to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Kinga Folga

Wanda Pituch