Zapraszam wszystkich członków SKO do udziału w konkursie technicznym SKO - EKO – SKARBONKA SKO polegającym na wykonaniu dowolnej skarbonki z surowców wtórnych.

Prace należy oddać do opiekuna SKO – pani Lucyny Maślana do 9 grudnia 2022 r.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!