W ramach XII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

zapraszam wszystkich uczniów klas I-VIII
do udziału
SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
pod hasłem:
„Jestem bezpieczny na drodze”

Cele konkursu:

  • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania na drodze;

  • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;

  • rozwijanie sprawności manualnej.

Kategorie konkursowe:

- I kategoria: klasy I-III

- II kategoria: klasy IV-VIII

Zasady organizacyjne:

Zadaniem uczestników konkursu jest

wykonanie samodzielnej pracy

związanej z propagowaniem bezpieczeństwa na drodze.

Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

Format pracy konkursowej: rozmiar A4.

Technika wykonania pracy: praca w dowolnej formie płaskiej (np. malowanie, rysowanie, wycinanie, wyklejanie itp.)

Ocenie podlegać będzie oryginalność wykonania pracy, samodzielność, zgodność z tematem oraz estetyka pracy.

Termin składania prac: do 20 października 2022 r.

Prace składamy do nauczyciela plastyki - p. Kingi Folgi.

Organizator:

K. Folga