Od września na świetlicy szkolnej realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Poczytajmy razem” przez nauczycieli: Agatę Flaga, Łucję Kucia-Supron, Beatę Nowak. Skierowana jest ona do uczniów klas I-III.

Polega na regularnych spotkaniach podczas zajęć świetlicowych z ciekawą książką (min. 3 razy w tygodniu) oraz kształceniu umiejętności swobodnej i kulturalnej dyskusji, a także zapoznawaniu uczniów z nowościami literackimi dla dzieci.

Cele innowacji:

- uświadomienie korzyści płynących z czytania;

- zachęcenie uczniów do słuchania głośnego czytania oraz do samodzielnego czytania, nie tylko lektur obowiązkowych;

- poznawanie uniwersalnych wartości przekazywanych przez utwory odległe od uczniowskich doświadczeń;

- doskonalenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa, uczenie umiejętności kulturalnego wyrażania własnych sądów i opinii;

- rozwijanie umiejętności formułowania myśli, operowania bogatym słownictwem oraz wykorzystywania go do opisywania świata, oceniania postaw i zachowań ludzkich z uwzględnieniem zasad etyki i kultury języka;

- trening uwagi i koncentracji u wychowanków świetlicy;

- zmienianie nawyków i modelu spędzania wolnego czasu przez dzieci.

Agata Flaga