ZapraszamyŚwietliki” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje oczy widzą coś pięknego”.

PIĘKNO – jako szeroko rozumiane pojęcie, które silnie związane jest z teorią estetyki, prawdy i dobra. Każdy z nas posiada subiektywne pojęcie piękna, postrzega je na swój sposób. Tematem pracy jest ujęcie piękna, które dziecko widzi własnymi oczami.

Cele konkursu:

- Rozwój wyobraźni plastycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej.

- Twórcza organizacja czasu wolnego.

- Wspieranie edukacji artystycznej.

- Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata.

Regulamin:

- Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną płaską np. farby plakatowe, akwarela, kredka, wycinanka, collage, itp.

- Format prac: A4 albo A3.

- Termin oddawania prac: 23 listopada 2022 r. (środa) do p. Agaty Flaga.

- Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne, estetyka.

- Jury konkursowe wybierze trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.