W roku szkolnym 2021/22 na świetlicy szkolnej realizowane były dwa projekty:

Pierwszy to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”, którego celem było propagowanie sztuki, wyzwalanie twórczej aktywności u dzieci oraz rozwijanie wrażliwości na piękno. Spośród zaproponowanych przez organizatora zadań nauczyciel wraz ze swoją grupą realizował 6 zadań.

Projekt realizowany był od września 2021 r. do maja 2022 r. Dzieciaki z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w projekcie oraz wykonywały wybrane przez nauczyciela zadania. Zdania te nie były dla „Świetlików” żadnym problemem, wykonywały je z przyjemnością i wielkim zapałem. Uczniowie wykazali się dużą wrażliwością na piękno, kreatywnością oraz innowacyjnością. Niektóre dzieci uwierzyły bardziej w siebie, zostały odkryte nowe talenty.

Zadania realizowane:

- „Festiwal Twórczości” – od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna. Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki.

- „Kartonowe muzeum” – muzeum wykonane przy pomocy materiałów odpadowych np. kartonów, resztek materiałów, desek itp.

- „Obrazy malowane nożyczkami” – bądź jak Henri Matisse, piękno i harmonia przy użyciu nożyczek i kolorowego papieru/gazet.

- „Nastrój wyrażony kolorem” – barometr emocji w postaci własnego dzieła sztuki.

- „Zaprasowany obraz” – tworzenie obrazów przy pomocy koralików typu Pyssla.

- „W roli rzeźbiarza” – lepienie z masy solnej, gliny, plasteliny.

 

Drugim projektem realizowanym na świetlicy była Ogólnopolska Akcja „Zdrowo i sportowo”, jej głównym celem było promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych.

- Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.

- Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu.

- Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.

- Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji.

- Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Nauczyciel przeprowadzał z uczniami zajęcia sportowe według określonych scenariuszy, otrzymywanych od organizatora.

Agata Flaga