Grupa „Świetlików”

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach

serdecznie dziękuje Państwu Małgorzacie i Rafałowi Hojny

za przekazane pomoce plastyczne.

Jak co roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy na świetlicy.

Na świetlicy szkolnej został zorganizowany konkurs plastyczny „Moje oczy widzą coś pięknego…". Tematem pracy było ujęcie piękna, które dziecko widzi własnymi oczami. Celami konkursu były: rozwój wyobraźni plastycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej, twórcza organizacja czasu wolnego, wspieranie edukacji artystycznej oraz uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.

Od września na świetlicy szkolnej realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Poczytajmy razem” przez nauczycieli: Agatę Flaga, Łucję Kucia-Supron, Beatę Nowak. Skierowana jest ona do uczniów klas I-III.

ZapraszamyŚwietliki” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje oczy widzą coś pięknego”.

PIĘKNO – jako szeroko rozumiane pojęcie, które silnie związane jest z teorią estetyki, prawdy i dobra. Każdy z nas posiada subiektywne pojęcie piękna, postrzega je na swój sposób. Tematem pracy jest ujęcie piękna, które dziecko widzi własnymi oczami.