Na świetlicy szkolnej został zorganizowany konkurs plastyczny „Moje oczy widzą coś pięknego…". Tematem pracy było ujęcie piękna, które dziecko widzi własnymi oczami. Celami konkursu były: rozwój wyobraźni plastycznej oraz ćwiczenie sprawności manualnej, twórcza organizacja czasu wolnego, wspieranie edukacji artystycznej oraz uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.

Od września na świetlicy szkolnej realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Poczytajmy razem” przez nauczycieli: Agatę Flaga, Łucję Kucia-Supron, Beatę Nowak. Skierowana jest ona do uczniów klas I-III.

ZapraszamyŚwietliki” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Moje oczy widzą coś pięknego”.

PIĘKNO – jako szeroko rozumiane pojęcie, które silnie związane jest z teorią estetyki, prawdy i dobra. Każdy z nas posiada subiektywne pojęcie piękna, postrzega je na swój sposób. Tematem pracy jest ujęcie piękna, które dziecko widzi własnymi oczami.

W ostatnim tygodniu września na świetlicy szkolnej odbyło się ślubowanie na „świetlika”. Wzięły w nim udział dzieci z klas pierwszych, które w tym roku po raz pierwszy zostały zapisane na świetlicę.

Zapisy na świetlicę odbędą się w dniach: 1-5 września 2022 r. (czwartek-poniedziałek). Świetlica jest dla dzieci klas I-III, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy od poniedziałku 5 września 2022 r.

Karty zapisu na świetlicę są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Karty należy składać do poniedziałku 5 września 2022 r.

 

Załączniki:
Download this file (Karta_zapisu.pdf)Karta_zapisu60 kB