Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał: „Nie ma dzieci – są ludzie” oraz „Dziecko - już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. (…). Lata dziecięce - to życie rzeczywiste, nie zapowiedź”. 20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W 1989 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody tego święta włączyło się również nasze przedszkole, aby w szczególny sposób uczcić kolejną rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji odbyły się ciekawe i rozwijające zajęcia wzbogacające wiedzę dzieci na temat praw najmłodszych obywateli. Dzieci obejrzały bajkę „Prawa Dziecka” oraz wysłuchały piosenkę o prawach dziecka. Odbyły się rozmowy na podstawie przygotowanych ilustracji np. o prawie do miłości, zabawy, nauki, opieki, wypoczynku. Podsumowaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej.

Obchody tego dnia miały wielkie znaczenie dla przedszkolaków, gdyż dzieci uświadomiły sobie jak ważne są ich prawa.

Halina Jędrocha