10 października w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Drzewa. Pomysłodawcą tego święta był amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. W 1872 r. po raz pierwszy zachęcił on swoich rodaków do sadzenia drzew. Dzięki jego akcji w tym samym roku posadzono w Stanach Zjednoczonych ponad milion nowych drzew.

Święto to trafiło do Europy w 1951 r. i ma w swoich założeniach służyć ochronie drzew i popularyzacji ich znaczenia w biosferze oraz podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. W Polsce obchodzimy je od 2003 r.

Wszyscy wiemy, że drzewa spełniają ważną rolę w naszym życiu. Są naturalnym elementem naszego środowiska, kształtują klimat, produkują tlen, sprzyjają zdrowiu fizycznemu i psychicznemu człowieka. Dlatego szanujmy je i chrońmy.

Warto z tej okazji wybrać się na spacer, aby nacieszyć się czystym powietrzem oraz energią jaką przekazują nam drzewa. Jest to również wspaniała okazja do zasadzenia nowych drzew w naszym otoczeniu.

Alina Gołba