• 29 sierpnia 2022 r. – spotkanie organizacyjne wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych, oddziałów „0”,

  • 1 września 2022 r. – spotkanie organizacyjne wychowawców z rodzicami dzieci klas I;

  • 13, 14 września 2022 r. – zebrania informacyjno-organizacyjne dla rodziców klas I-VIII, spotkanie Zarządu RR z dyrekcją szkoły;

  • 19 października 2022 r. – konsultacje z nauczycielami - dzień otwarty;

  • 16 listopada 2022 r. – spotkanie ogólne z dyrektorem, informacja o postępach w nauce i zachowaniu – wywiadówka;

  • 14 grudnia 2022 r. – konsultacje z nauczycielami - dzień otwarty;

  • 25 stycznia 2023 r. – spotkanie ogólne z dyrektorem, informacja o postępach w nauce i zachowaniu – wywiadówka;

  • 15 marca 2023 r. – konsultacje z nauczycielami - dzień otwarty;

  • 19 kwietnia 2023 r. – konsultacje z nauczycielami - dzień otwarty;

  • 17 maja 2023 r. – informacja o postępach w nauce i zachowaniu – wywiadówka, konsultacje z nauczycielami w związku z proponowanymi ocenami niedostatecznymi.