• Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022 r.

  • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2022 r.

  • Ferie zimowe – 30 stycznia - 12 lutego 2023 r.

  • Wiosenna przerwa świąteczna – 6-11 kwietnia 2023 r.

  • Egzamin ósmoklasisty – 23-25 maja 2023 r.

  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca 2023 r.

  • Ferie letnie – 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.