• Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 września 2023 r.

  • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2023 r.

  • Ferie zimowe – 12-25 lutego 2024 r.

  • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

  • Egzamin ósmoklasisty – 14-16 maja 2024 r.

  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2024 r.

  • Ferie letnie – 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.