Zebranie2

Plakat rozpoczecie

 

W dniach od 28 sierpnia do 4 września 2023 r.

będą przyjmowane wnioski o objęcie dziecka

opieką świetlicową w roku szkolnym 2023/2024.

Wniosek w załączeniu, do pobrania również w szkole.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły

w godzinach od 8:00 do 13:00.

Załączniki:
Download this file (karta_zapisu_swietlica.pdf)Karta_zapisu_swietlica58 kB

 

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach informuje,

że 28 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00

odbędą się zebrania rodziców dzieci 3, 4, 5, 6-letnich,

w związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego.

 

 

* * *

Serdecznie zapraszamy dzieci

rozpoczynające uczęszczanie do naszego przedszkola od września 2023 r.

na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się

w dniach 30-31 sierpnia 2023 r. w godzinach od 9:00 do 11:00.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie rodziców uczniów z wychowawcami klas, które odbędą się w następującym porządku:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w naszej szkole

odbędzie się 1 września 2022 r. w następującym porządku:

godz. 8.00 - Msza święta w kościele parafialnym

godz. 9.00 - uroczysty apel na sali sportowej dla uczniów z klas II-VIII, a po nim spotkania organizacyjne z wychowawcami

godz. 9.00 - spotkanie uczniów klas I i ich rodziców z wychowawcami w salach 11 i 9

godz. 11.00 - uroczyste otwarcie nowej pracowni urządzonej w ramach projektu „Zielone Laboratoria Taurona” przy udziale zaproszonych gości, występujących uczniów i pracowników szkoły.

zgodnie z art. 30 b i art. 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. w naszej szkole:

 - uczniowie klas I-IV będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,

- uczniowie klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Nauka zdalna prowadzona będzie według planu lekcji, poprzez platformę Classroom. Każda lekcja rozpoczyna się o godzinie wskazanej w planie lekcji.

W dzienniku elektronicznym Librus znajduje się aktualny plan zajęć.

Przedszkole i świetlica dla uczniów szkoły podstawowej pracują bez zmian.

Potrzebę wypożyczenia sprzętu proszę zgłaszać do wychowawców poprzez dziennik elektroniczny.

Bardzo proszę, by do szkoły i przedszkola przychodziły wyłącznie zdrowe dzieci - bez jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura, itp.). Bądźmy w tym trudnym czasie odpowiedzialni i dbajmy o siebie wzajemnie.

W razie jakichkolwiek pytań proszę Państwa o kontakt telefoniczny albo przez dziennik elektroniczny Librus.

Z poważaniem,
Agnieszka Harmata

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję Państwu list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący szczepień przeciw Covid-19 dzieci w wieku 5-11 lat. Ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. Przytaczają także dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

Myślę, że przekazane informacje pomogą Państwu w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

Z poważaniem,
Agnieszka Harmata

 

Informacja dotycząca obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w naszej szkole.