Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,

nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje

przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”.

                                                          (Janusz Korczak)

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach to instytucja oświatowa, w skład której na dzień dzisiejszy, wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Gołby i Przedszkole.

W roku szkolnym 2022/2023 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczęszcza 301 wychowanków – 92 przedszkolaków i 209 uczniów.

 

Przedszkole:

• Oddział 9-godz. „Misie” – Katarzyna Kozak, Halina Jędrocha – 22 dzieci

• Oddział 9-godz. „Biedronki” – Gabriela Knapik, Weronika Bałys – 24 dzieci

• Oddział „5-latków” „Motylki” – Anna Wiktor – 21 dzieci

• Oddział „0” „Słoneczka” – Alina Gołba – 25 dzieci

 

Szkoła Podstawowa:

•  Klasa Ia – Kamila Kozioł-Ćwiertka – 14 uczniów

•  Klasa Ib – Lucyna Maślana – 14 uczniów

•  Klasa IIa – Joanna Migdał – 13 uczniów

•  Klasa IIb – Halina Wójtowicz – 15 uczniów

•  Klasa IIIa – Wanda Pituch – 16 uczniów

•  Klasa IIIb – Kinga Folga – 14 uczniów

•  Klasa IV – Beata Nowak – 29 uczniów

•  Klasa V – Łucja Kucia-Supron – 26 uczniów

•  Klasa VI – Edyta Laskowska – 23 uczniów

•  Klasa VII – Grzegorz Dzidek – 16 uczniów

•  Klasa VIII – Marzena Chrapkiewicz – 29 uczniów