Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają..., żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

(Janusz Korczak)

14 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego oraz Opiekuna Samorządu. Kandydaci ubiegający się o funkcję w samorządzie mieli okazję przedstawić swój program na indywidualnych spotkaniach z poszczególnymi klasami oraz na plakatach wyborczych. Nie zabrakło chwytliwych postulatów: „dzień krejzola”, „dzień bez jedynki” czy „regularne dyskoteki”. Każdy z uczniów i nauczycieli naszej szkoły mógł oddać głos na swojego kandydata. Nad całością wyborów czuwał opiekun samorządu - pan Grzegorz Dzidek oraz powołana Komisja Wyborcza w składzie: Szymon Listowski, Szymon Placek, Natalia Kasperek i Wiktoria Folga. Na nich spoczywała odpowiedzialność za prawidłowy przebieg i zachowanie tajności głosowania.

Głosami szkolnych wyborców Przewodniczącym Szkoły został uczeń klasy VIII SP Wiktor Zięba, który zdeklasował swoich konkurentów. Zdobył 98 głosów. Nowymi opiekunami Samorządu zostały panie: Kinga Folga i Kamila Kozioł-Ćwiertka. Wiktorowi gratulujemy wygranej i życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnego stanowiska. Wszystkich uczniów klas 1-8 SP w Bachowicach zapraszamy do włączenia się w działalność samorządu.

Osoby, które również weszły w skład samorządu szkolnego: Wiktoria Godek, Oliwia Orda, Aniela Maślana, Julia Strzała, Nikola Bałys i Marcelina Świerguła.

Grzegorz Dzidek