plakat

8 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty ręcznego robienia biżuterii na którym Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami, współpracował z uczennicami klasy VI. Czas minął nam w miłej i pracowitej atmosferze.

Jak dobrze wiemy 6 grudnia obchodzimy Mikołajki. Z tej okazji w naszej szkole zostały zorganizowane szkolne obchody tego dnia.

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają..., żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

(Janusz Korczak)

Zgodnie z tradycją, 17 września w Szkole Podstawowej w Bachowicach odbyły się wybory przedstawicieli oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Swoją kandydaturę w wyznaczonym terminie zgłosili uczniowie: Joanna Pióro, Julia Cieślik i Radosław Smurzyński.