Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: pani Agnieszka Jettmar,

Zastępca Przewodniczącej: pani Aleksandra Bałys,

Skarbnik: pani Anna Orda,

Sekretarz: pani Aneta Ściera.

Komisję Rewizyjną tworzą:

pani Alicja Starowicz,

pani Anna Dębska,

pani Jolanta Bartel.

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: pani Agnieszka Walkowicz

Zastępca Przewodniczącej: pani Anna Kościelniak

Skarbnik: pani Anna Orda

Sekretarz: pani Agnieszka Jettmar.

Komisję Rewizyjną tworzą:

pani Aleksandra Bałys,

pani Marta Godek,

pani Sabina Sieprawska-Węglarz.

 Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca – pani Agnieszka Walkowicz

Zastępca Przewodniczącej – pani Anna Orda

Skarbnik – pani Halina Pióro

Sekretarz – pani Klaudia Rybarczyk

 Komisja Rewizyjna:

pani Agnieszka Jettmar

pani Małgorzata Świdergał

pani Joanna Mazgaj

14 września 2021 r. w naszej szkole odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców. Spośród przedstawicieli klas, w tajnym głosowaniu, zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach.

 

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.

Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”.

                                                   (Janusz Korczak)

 

Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym to jeden z podmiotów, którego status wpisuje się w strukturę organów szkoły. Reprezentuje wszystkich rodziców uczniów szkoły, aktywnie włączając się w jej życie.