Co roku 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu:

  • znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji,

  • zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji,

  • wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

W naszej szkole z tej właśnie okazji zostały zorganizowane konkursy pt. „Tolerancja”:

  • plastyczny przeznaczony dla klas I-IV, polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką,

  • literacki przeznaczony dla klas V-VIII, polegał na napisaniu wiersza zawierającego min. cztery zwrotki.

 

W konkursie plastycznym udział wzięli:

- Maria Wójtowicz kl. Ia

- Kacper Bobak kl. Ia

- Karol Kozak kl. Ib

- Karol Zieliński kl. Ib

- Przemysław Zegar kl. IIa

- Aleksandra Rąpel kl. IIb

- Hanna Łosiowska kl. IIb

- Amelia Przybyło kl. IIIb

- Weronika Domagała kl. IV

 

W konkursie literackim udział wzięli:

- Kacper Majdak kl. V

- Kacper Zieliński kl. V

- Dawid Rzepka kl. V

- Ksawery Korzeniowski kl. V

- Filip Bobak kl. V

- Dominik Jettmar kl. VI

- Bartłomiej Zając kl. VI

 

Wyniki konkursu:

plastycznego:

miejsce I (ex aequo): Przemysław Zegar, Hanna Łosiowska

miejsce II (ex aequo): Karol Kozak, Aleksandra Rąpel

miejsce III - Amelia Przybyło

literackiego:

miejsce I - Ksawery Korzeniowski

miejsce II - Bartłomiej Zając

miejsce III - Kacper Majdak

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom!

Agata Flaga, Katarzyna Wiecheć