21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Data ta, nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Święto ustanowiono w roku 2005, inicjatorem było Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa. W roku 2012 po raz pierwszy święto zostało zorganizowane przez ONZ – Organizację Narodów Zjednoczonych.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją przypada 23 lutego. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. Nazywana jest chorobą duszy i ciała. Celem obchodów Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat tej choroby oraz innych zaburzeń z nią związanych, a także o konieczności jej diagnozowania i podejmowania odpowiedniego leczenia.

20 listopada 2022 r. to wyjątkowy dzień – 34. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Co roku 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Rasizm jest niebezpieczny, odrażający brzydki. Panoszy się po całym świecie.

Rasizm to głęboko zakorzenione globalne zło.

Dotyczy wszystkich pokoleń i truje społeczeństwa.

Utrwala nierówności, ucisk i zjawisko marginalizowania ludzi (…).”

                                                                                  (Antonio Guterres)