17 kwietnia w naszej szkole został przeprowadzony program profilaktyczny „Spinacz”. Jest on oparty na modelu profilaktyki zintegrowanej obejmujący zachowania ryzykowne młodzieży w obszarze uzależnień behawioralnych. Jego celem jest udzielenie wsparcia młodzieży w okresie dorastania oraz szersze spojrzenie na tematykę cyberbezpieczeństwa.

10 kwietnia odbyły się w naszej szkole „Niebieskie Igrzyska” olimpiada sportowa dla całej społeczności szkolnej. „Niebieskie Igrzyska” są formą obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przypadającego na 2 kwietnia oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu.

Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Dzień ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 r. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu w naszej szkole został ogłoszony plastyczny konkurs profilaktyczny „Niebieskie serce dla autyzmu”.

Wzięli w nim udział uczniowie: Łukasz Dębski (kl. Ia), Hubert Domagała (kl. Ib), Martyna Wyrobisz (kl. Ib), Lilianna Wyrobisz (kl. IIa), Karol Kozak (kl. IIb), Aleksandra Rąpel (kl. IIIb), Olga Sołtys (kl. IIIb), Lena Dębska (kl. IVa), Magdalena Korjakowska (kl. IVa), Karol Stańczyk (kl. IVa) i Amelia Przybyło (kl. IVb).

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Termin ten ustanowiony jest celowo z powodu istnienia dodatkowego chromosomu w 21 parze chromosomów.

Solidaryzujemy się w tym dniu z osobami z trisomią 21 okazując im tolerancję i szacunek. W wyrazie sympatii z osobami z Zespołem Downa 21 marca ubraliśmy kolorowe skarpetki.