13 września w naszej szkole odbyła się prelekcja dla rodziców na temat: „Ochrona dzieci przed uzależnieniem od mediów”. Prowadzona była przez psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy p. Magdalenę Mastalską-Ryndak.

15 czerwca przeprowadzono warsztaty dla uczniów naszej szkoły na temat: „Umiejętnego rozwiązywania konfliktów”. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas VI-VII. Zajęcia przeprowadziły panie A. Młynarska oraz J. Chowaniec psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wadowicach.

21 kwietnia przeprowadzono warsztaty dla uczniów naszej szkoły na temat: „Motywacji do nauki oraz technik uczenia się”. Warsztaty są prowadzone w ramach projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - grant 3.

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem tegoż święta jest podnoszenie społecznej świadomości na temat tego zaburzenia, ponieważ zostało ono uznane przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Data ta, nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Święto ustanowiono w roku 2005, inicjatorem było Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa. W roku 2012 po raz pierwszy święto zostało zorganizowane przez ONZ – Organizację Narodów Zjednoczonych.