W minionym roku szkolnym oprócz wielu konkursów, akcji, warsztatów, realizowaliśmy dwa duże całoroczne programy CEO dotyczące problemów globalnych EKOLOGICZNA SZKOŁA oraz RAZEM DLA KLIMATU.

Opiekun uczestniczył w wielu webinarach, pisał na bieżąco sprawozdania z działań, które musiał zaakceptować mentor programu. Młodzież realizowała projekty, uczestniczyła w festiwalu, opisywała swoje działania na padlecie. Sprawozdania weryfikowane były wspólnie z uczestnikami programów z całej Polski.

Ogrom działań i pracy nas nie przerażał, cieszyły nas aktualne materiały, które otrzymywaliśmy od opiekunek programów, wymiana doświadczeń. Byłam zbudowana zaangażowaniem naszej młodzieży, ich kreatywnością oraz otwartością na problemy globalne świata. Cieszę się, że możemy wychowywać świadomą, odpowiedzialną młodzież. Nasze wysiłki zostały docenione, otrzymaliśmy certyfikaty, którymi możemy się pochwalić.

Opiekun Edyta Laskowska