UNICEF Polska z okazji rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka zaprasza szkoły i przedszkola z całej Polski do corocznej akcji edukacyjnej „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”.

W ramach akcji przygotowano bezpłatne materiały edukacyjne, które przybliżają zarówno przedszkolakom, uczniom, jak i całej społeczności szkolnej prawa dziecka.

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z regulaminem znajdują się na stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne/miedzynarodowy-dzien-praw-dziecka-z-unicef-2022

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec naszej planety

potrafił udzielać pierwszej pomocy,

rocznie ocaliłoby to milion ludzi”.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody w najbliższym czasie planuje zorganizować dla uczniów naszej szkoły warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

14 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony kilkanaście lat temu przez działającą m.in. na rzecz jakości powietrza Fundację Arka z Bielska-Białej. W roku 2019 po raz pierwszy obchodziliśmy też po raz pierwszy Europejski Dzień Czystego Powietrza zainicjowany przez Europejskie Stowarzyszenie Nauki Społecznościowej (ECSA) oraz grupę roboczą „Nauka społecznościowa dla czystego powietrza” działającą w Holandii.

W naszej szkole, tuż przy szkolnym sklepiku, została zamontowana nowoczesna stacja do segregacji odpadów, którą wygrałam dla szkoły realizując Ogólnopolski projekt „Lekcja nieśmiecenia”.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza XI edycję Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”. Tematem przewodnim tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody jest „Piękno lasu”.