Przyszedł czas na podsumowanie „Książkobrania” – inicjatywy lokalnej, którą realizowaliśmy wspólnie – jako cała społeczność szkolna – od października 2021 roku.

Zaczęło się od polecenia służbowego Dziecięcego Sekretarza Gminy Spytkowice 1 czerwca 2021 r. – żeby ogłoszony został konkurs dla szkół z terenu gminy Spytkowice. Zgodnie z regulaminem głównym celem zaplanowanej inicjatywy lokalnej miało być „wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich dzieci i młodzieży na rzecz społeczności lokalnej z terenu gminy oraz ich integracja poprzez wspólne działanie dla dobra ogółu”.

Komisja konkursowa oceniała przede wszystkim: pomysłowość, celowość inicjatywy lokalnej, wielkość wkładu pracy społecznej i wkładu rzeczowego Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej oraz liczbę beneficjentów, którzy skorzystają z realizacji projektu. Ostatecznie wybrany został nasz projekt pt. „Książkobranie” nawiązujący do idei bookcrossingu i polegający na zorganizowaniu łatwo dostępnych miejsc wymiany książek.

Powstały cztery kolorowe „napowietrzne biblioteczki” wykonane przez pana Sebastiana Ścierę, w których można wymieniać się książkami. Jedna znajduje się obok szkoły w Bachowicach, dwie przy bibliotekach w Spytkowicach i w Ryczowie oraz trzecia obok szkoły w Miejscu. W godzinach pracy kawiarni „MAJA” w Spytkowicach można też korzystać z regału ustawionego przy drzwiach. Wszystkie biblioteczki są pełne – zostały skompletowane podczas ogłoszonej w naszej szkole zbiórki książek używanych oraz dzięki wspaniałomyślności wydawnictwa „ZNAK”.

W naszej zbiórce książek I miejsce zajęła Zofia Mazgaj, która przyniosła 173 pozycje, II miejsce należy do Anny Karamańskiej z 139 książkami. Na III miejscu znalazła się Zofia Kurdziel, która zebrała 102 lektury.

W kwietniu i w maju we współpracy z kawiarnią „MAJA” w Spytkowicach zorganizowaliśmy dwa spotkania literackie. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Spytkowicach oraz Gminną Biblioteką Publiczna w Spytkowicach ogłosiliśmy też konkursy artystyczne: plastyczny „Książka jest moim przyjacielem” i fotograficzny „Moje przygody w świecie literatury”.

Kiedy planowaliśmy naszą inicjatywę, towarzyszyło nam pragnienie, żeby ludzie lubili czytać książki, żeby czytanie kojarzyło im się pozytywnie – jako zabawa, a nie obowiązek. Wierzymy, że jest to możliwe.

Wierzymy też w moc słowa. Wierzymy, że czytając, stajemy się lepszymi ludźmi, że lepiej porozumiewamy się ze sobą. Jesteśmy również przekonani, że czytając wspólnie z dziećmi, tworzymy z nimi więź na całe życie i dajemy im moc, którą wykorzystają również jako ludzie dorośli.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w naszą akcję i zapraszamy do wspólnej zabawy z literaturą – akcja się skończyła, ale dobra zabawa się właśnie zaczyna.

Janina Jezierska

Łucja Kucia-Supron