PROJEKT „SZACH-MAT – SENIORZY DO PLANSZ” PDF Drukuj Email
piątek, 25 września 2020 20:10
W pierwszych tygodniach września, dzięki współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Bachowicach, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie grantowym pt. „Szach-mat – Seniorzy do plansz” realizowanym z programu FIO Małopolska Lokalnie.

Celem projektu było wzmocnienie integracji międzypokoleniowej seniorów, dzieci i młodzieży z Bachowic poprzez rozgrywki szachowe. W ramach realizacji projektu przed budynkiem szkoły powstał „kącik szachowy”. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zakup i montaż ławeczek i stołu z planszami do gry w szachy i chińczyka.

Ponadto w ramach projektu zakupiono: 2 zegary szachowe, 2 podręczniki do gry w szachy, szachy demonstracyjne do nauki oraz szachy ogrodowe z szachownicą.

Pod koniec sierpnia 10-osobowa grupa seniorów brała udział w warsztatach szachowych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły: panią Wandę Pituch oraz panią Halinę Wójtowicz. Od pierwszych dni września 20-osobowa grupa naszych uczniów pod okiem szkolnych instruktorek szachowych doskonaliła swoje umiejętności w tej grze. Dodatkowo seniorzy i uczniowie spotykali się na cyklicznych rozgrywkach, które przygotowywały ich do turnieju szachowego.

Turniej odbył się 23 września i rozpoczął się od uroczystego przecięcia wstęgi przed stołem do gry w szachy. Dokonali tego: pan Krzysztof Cichoń – sekretarz Gminy Spytkowice, pani Małgorzata Balonek – dyrektor ZSP Bachowice oraz pani Lucyna Kozak – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Bachowice.

Na placu przed budynkiem szkoły zebrali się seniorzy oraz dzieci, którzy brali udział w projekcie „Szach-mat – Seniorzy do plansz”. Po wylosowaniu par przystąpiono do szachowych rozgrywek. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki oraz dyplomy, a na zakończenie turnieju Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały słodką niespodziankę.

Mamy nadzieję, że rozegrany turniej wkrótce będzie miał swoją kolejną edycję, bo wszyscy zgodnie stwierdzili, że „szachy uczą życia, uczą jak walczyć, jak iść na kompromis, jak się wycofać, by potem ruszyć do ataku. Szachy to królewska gra”.

Joanna Dębska