DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU PDF Drukuj Email
Czwartek, 07. Marzec 2019 10:09

     Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Ma na celu zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą Dnia Bezpiecznego Internetu jest również podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, na poziomie międzynarodowym i lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

     Tegoroczna edycja odbyła 5 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Przez cały miesiąc w naszej szkole podejmowano szereg działań mających na celu zwrócenie uwagi uczniów na kwestię bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.   Na lekcjach informatyki, zajęciach komputerowych oraz na godzinach wychowawczych przeprowadzono pogadanki na temat negatywnych zjawisk, takich jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci. Wykorzystano w tym celu min. materiały edukacyjne  dostępne na stronie saferinternet.pl. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali filmy przedstawiające ich rówieśników zmagających się z rożnymi problemami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z sieci. Po projekcji bardzo aktywnie brali udział w dyskusji oraz formułowali właściwe spostrzeżenia i wnioski.  Na podsumowanie akcji uczniowie wykonali plakaty i ulotki propagujące bezpieczeństwo w sieci i umieścili je na gazetkach ściennych w klasach i na korytarzu szkoły.