Doradztwo zawodowe


SPInKa - HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA WRZESIEŃ PDF Drukuj Email
 
SPInKa - HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KWIETNIU PDF Drukuj Email
Czwartek, 05. Kwiecień 2018 19:41
 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II - Szkolny Punkt Informacji i Kariery PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 02. Październik 2017 20:41

     Uczniowie kończący szkołę stają przed wyborem kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu. Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących własnej kariery. Uczeń powinien poznać siebie, swoje słabe i mocne strony oraz własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać najlepszego dla siebie wyboru – przyszłej szkoły, przyszłego zawodu.
     Gmina Spytkowice bierze udział w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II (w zakresie doradztwa zawodowego). Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
     W ramach projektu w naszej szkole utworzony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA) – miejsce, w którym dostępny będzie dla uczniów szkolny doradca zawodowy.

Więcej…