26 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach odbył się VI Gminny Konkurs o tytuł „Mistrza Kaligrafii 2022” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Spytkowice. Data Konkursu została wyznaczona w związku z przypadającym 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich.

W gminnym etapie uczestniczyło 33 uczniów, wyłonionych podczas eliminacji szkolnych, którzy reprezentowali szkoły z terenu Gminy Spytkowice: Szkołę Podstawową w Miejscu, Szkołę Podstawową nr 2 w Spytkowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach.

Zadaniem uczestników konkursu było przepisanie tekstów przygotowanych przez organizatorów, zgodnie z obowiązującymi w sztuce kaligrafii zasadami oraz zaprojektowanie inicjału (w kl. IV-VIII).

Rok 2022 został ogłoszony Rokiem Marii Konopnickiej, dlatego teksty nawiązywały do twórczości tej pisarki.

W tym roku Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III SP, kl. IV-VI SP, kl. VII-VIII SP. Z każdej grupy wiekowej zostało wyłonionych po trzech laureatów – I, II i III miejsca.

Prace uczestników, według kryteriów zawartych w regulaminie, oceniała komisja w składzie:

  • Kierownik Gminnego Zespołu Szkól w Spytkowicach p. Lucyna Momot-Książek – przewodnicząca,

  • Nauczyciel SP w Miejscu p. Elżbieta Bizoń - członek,

  • Nauczyciel SP Nr 2 w Spytkowicach p. Urszula Grzywa - członek,

  • Nauczyciel ZSP w Ryczowie p. Barbara Gawęda - członek,

  • Nauczyciel ZSP w Spytkowicach p. Marzena Kozioł - członek,

  • Nauczyciel ZSP w Bachowicach p. Łucja Kucia-Supron - członek.

W celu zapewnienia obiektywnej oceny jurorów prace zostały podpisane dwucyfowym kodem zamiast imienia i nazwiska.

WYNIKI KONKURSU:

 

KLASY I-III

MISTRZ KALIGRAFII 2022” – Karolina Pindel z SP w Miejscu

II MIEJSCE – Olaf Masłowski z SP Nr 2 w Spytkowicach

III MIEJSCE – Aleksandra Nowotarska z SP w Ryczowie

 

KLASY IV-VI

MISTRZ KALIGRAFII 2022” Joanna Gworek z ZSP w Ryczowie

II MIEJSCE – Jagoda Szmidt z ZSP w Bachowicach

III MIEJSCE – Maja Charnas z ZSP w Spytkowicach

 

KLASY VII-VIII

MISTRZ KALIGRAFII 2022” – Gabriela Charnas z ZSP w Bachowicach

II MIEJSCE – Hanna Grabarczuk z ZSP w Spytkowicach

III MIEJSCE – Kamila Bryła z ZSP w Ryczowie

 

Za zdobycie tytułu „Mistrza Kaligrafii” w każdej kategorii wiekowej laureaci otrzymali statuetki i zestawy – pióro wieczne z długopisem, natomiast nagrodami za II i III miejsca były zestawy – pióro wieczne z długopisem.

Zestawy piśmiennicze i upominki dla wszystkich uczestników zostały ufundowane przez Pana Wójta, natomiast statuetki przez Radę Rodziców przy ZSP w Bachowicach.

 

Dziękujemy Panu Mariuszowi Krystianowi – Wójtowi Gminy Spytkowice za objęcie Konkursu patronatem honorowym oraz ufundowanie nagród dla uczestników, a Radzie Rodziców za ufundowanie statuetek.

Dziękujemy właścicielowi sklepu „Lewiatan” Panu Grzegorzowi Frycowi za ufundowanie poczęstunku dla uczestników.

Dziękujemy również wszystkim Koordynatorom Szkolnym za przeprowadzenie etapu szkolnego, Paniom obradującym w jury podczas Konkursu oraz Pani Ewelinie Bułce za pomoc w organizacji Konkursu.

Elżbieta Marek

Fotografie: Łucja Kucia-Supron