Chcąc wzbogacić doświadczenia dzieci w wiedzę o rodzinnej miejscowości,  11 maja wszystkie grupy przedszkolne, uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Regionalnego w Bachowicach.

Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczenie i oszołomieni bogactwem zebranych pamiątek, sprzętów domowych, fotografii i dokumentów. Poznaliśmy trzy ważne dla miejscowości i jej historii osoby: ks. prałata dr. Franciszka Gołbę – oddanego sercem i życiem społecznika wspierającego w okresie międzywojennym rozwój oświaty, rolnictwa i rzemiosła; dr. Franciszka Stefczyka założyciela Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz Sługę Bożego ojca Rudolfa Warzechę OCD.

Dzieci dowiedziały się, co to jest muzeum oraz w jakim celu chroni się zabytki i gromadzi eksponaty muzealne.  Wycieczka stanowiła niezwykłą lekcję, która na długo pozostanie w pamięci naszych małych przedszkolaków

K. Kozak