Świat, w którym żyjemy, mierzy się z różnorodnymi wyzwaniami. Zmiana klimatu i zanik różnorodności biologicznej, to jedne z poważniejszych zagrożeń dla przyrody, której jesteśmy częścią. Ich konsekwencje mogą dotknąć każdego z nas. Unia Europejska dostrzegając potrzebę zmian stworzyła strategię na rzecz zrównoważonej gospodarki – Europejski Zielony Ład, która sprzyja włączeniu społecznemu, rozwojowi edukacji i badań oraz budowaniu sprawiedliwszego świata dla ludzi i przyrody.

Harmonogram programu Ekologiczna Szkoła w II semestrze

po 21.03 - Informacje zwrotne od mentorów do Modułu 4 - zapraszamy do zaglądania na platformę i kontaktu z mentorami i koordynatorkami. To dobry czas, aby skonsultować Wasz pomysł na projekt i jego cel.

25.04 - termin dodawania relacji do Modułu 5

26.04 - publikacja Modułu 6

16-31.05 - spotkania mentorskie podsumowujące pracę w kursie internetowym (mentorzy wyślą do swoich grup informacje o terminie)

31.05 - ostateczny termin dodawania relacji do Modułu 6 (i ewentualnych zaległych Modułów)

31.05 - przesłanie ankiety ewaluacyjnej do uczestników programu (termin wypełnienia: do końca czerwca)

do 25 czerwca - przesłanie do szkół zaświadczeń o udziale w projekcie.

 

Zadania nieobowiązkowe:

27.03 - termin zgłoszeń na konferencję „Globalna i ekologiczna szkoła. Razem zmieniamy świat"

21-28.04 - obchody Dnia Ziemi z CEO - webinaria dla uczniów i nauczycieli; zadania terenowe dla uczniów (działanie nieobowiązkowe) Więcej informacji

23-24.04 - konferencja „Globalna i ekologiczna szkoła. Razem zmieniamy świat" (działanie nieobowiązkowe) Formularz zgłoszeniowy

druga połowa czerwca - Świętujemy! Spotkanie na zakończenie projektu połączone z prezentacją efektów (działanie nieobowiązkowe).

Koordynator – E. Laskowska

Już w najbliższą sobotę, 26 marca o godzinie 20.30, cały świat symbolicznie zgasi światło. To już 15. edycja Godziny dla Ziemi WWF w Polsce. W tym roku odbywa się pod hasłem „Razem dla Planety”.

Jeśli wierzysz, że rozwiązanie problemów środowiska naturalnego jest możliwe jest tylko wtedy, gdy zjednoczymy nasze działania, dołącz do Godziny dla Ziemi WWF!

https://www.wwf.pl/godzina-dla-ziemi-2022

Zachęcam do udziału w akcji wszystkich Naszych Uczniów, Uczennice, Rodziców i Nauczycieli.

RAZEM ZGAŚMY ŚWIATŁO DLA PLANETY!

E. Laskowska

18 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Recyklingu. W naszej szkole dobrze wiemy jak ważna i potrzebna jest edukacja ekologiczna, która obejmuje przedsięwzięcia wpływające na poprawę stanu środowiska naturalnego. Uczy w praktyce, jak poznawać otoczenie i zachodzące w nim procesy, zbierać i analizować informacje, a także zauważać i rozwiązywać problemy. Przyglądanie się własnym nawykom, jak i wspólne działanie na rzecz przyrody, uczą współpracy, planowania i wyznaczania celów, wzmacniają odpowiedzialność i kreatywność.

Do 15 marca mamy zrealizować następujące zadania:

Obowiązkowe zadania edukacyjne:

Zadanie 1 – Zrekrutuj grupę projektową i przeprowadź pierwsze spotkanie projektowe

Zadanie 2 – Wybierz temat i cel projektu młodzieżowego

https://kursy.ceo.org.pl/uczestnik/kurs/modul-12/rozdzial-1153

https://angazuj.ceo.org.pl/wp-content/////uploads/sites/4/2021/09/ceo_angazuj-ob_plakaty_o_metodzie.pdf